Greenpeace publica un informe que denuncia a insostenibilidade da industria acuícola

Greenpeace presentou o dia 28-1-08 un informe titulado “A industria acuícola e de engorde, un reto de sostenibilidade”. O texto pódese baixar eiquí: “informe sobre a industria acuícola de Greenpeace”


About this entry