Medio Ambiente non aporta ao Valedor información relacionada co proxecto de Merexo

Segundo un escrito do Valedor do Pobo recibido pola Plataforma de Merexo, a tramitación da súa queixa está paralizada porque “A Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible persiste na súa actitude de non enviar a información solicitada…”http://quepasanacosta.com/.


About this entry