A instruiçom Judicial dum casso importante para o pais (quizais prescrito), o Prestige. Um precedente para Quilmas?

Copiamos um texto (firmado por UDNG) que apareceu originalmente em http://ilp-reforma-constituizom.blogspot.com/.

i) O juiz Francisco Javier Collazo Lugo chegou a Corcubiom recem saído da Escola Judicial co número 201 (de 222) no 2001. Foi o seu primeiro destino.

ii) O “Prestige” naufragou nas costas de Fisterra o 13 de Novembro de 2002, un ano despois.

iii) Un mes máis tarde (debeu haber noticias de que se presentaría um preito) a Voz de Galicia recolle a existencia do Juiz  nas súas páginas.

iv) “Nunca Máis” presenta a súa querelha em Corcubiom o 28 de Janeiro de 2003. Os interesses dos afectados os representa o avogado Ramón Sabin Sabin, premiado como “galego do ano” em 2004 polo Correo Galego e, segundo el mesmo declara, carente de especialidade. Collazo parece contento co caso, que se pensou que puidera ser instruído por Garzón.

v) Em marzo do 2005, com só catro anos de antiguidade” Collazo é “ascendido” a magistrado no Julgado de 1ª Instancia e Instruiçom nº1 de Lugo. Puido solicitar umha próroga, pero acepta. A prensa di que deixa um sumario 20.000 páginas. O substitúe, umha Juiza em prácticas em Betanzos, Mª Jesús García García, a cal a prensa, presenta tamén coma “maxistrada”. Em realidade Corcubiom é tamém o seu primeiro destino.

20.000 páginas som 40libros de 500 páginas, umhas 35 páginas por día ao longo de dous anos, considerando todo os días laborabeis.

vi) Umhas semanas máis tarde, Mª Jesús García García, que fora proposta polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, pide a baixa por maternidade, é sustituída por umha avogada que estava na lista de sustituiçons, Mª Jesús Souto, e, cando se reincorpora, é, finalmente, trasladada a localidade de Ordes, que é partido judicial. Mª Jesús Souto acho no ABC que, temendo a prescripción do caso aos tres anos, tenta axilizalo e ordena o embargo dos bens da armadora.  Imagino que sem nenhuma esperanza, porque é sustituta, e, de feito, foi despois desautorizada. (Sobre o tema da prescripçom hai algum libro interessante).

Existe o principio de inamovilidade, pero nim Trepats, nim Sabin, nim o TSXG, nim o CGPJ, nim os propios juizes o teñem em conta.

Cando Mª Jesús García foi trasladada a Ordes, presidiu brevemente o Xulgado de 1ª Instancia e Instruiçom nº 1 de Corcubiom, um Juiz accidental, que ainda rota hoje por distintos julgados galegos, Carlos Gayo Lemos.

vii) Finalmente, em 2006, é destinada a Corcubiom, tamém no seu primeiro destino definitivo coma Juiz, Carmen Veiras Suárez, que fora Juiz provisional em Cangas no 95,  Secretaria Judicial em Ordes no 96 en 1996, Secretaria Judicial em Ordes, tivo um filho no 2001, foi brevemente fiscal sustituta em Lugo no ano judicial 2002-2003, e suponho que será a persoa que accedeu em 2004 a umha das 26 prazas de ingresso na Carreira Judicial coa categoría de “Magistrado” reservadas para “juristas de recoñecida competencia” coa 4ª menor puntuaçom entre todos os (307) aspirantes. Está casada co lugués Raul García de Loza, um árbitro de fútbol, famoso polas acusaçons de Schuster durante o seu último ano no Madrid a propósito dumha arbitragem na final da Copa do Rei e a famosísima liga que se di que fiz perder ao Madrid em Tenerife, e fiz incursións na política no partido popular.

Ao chegar a Corcubiom Carmen Veiras desautoriza a María Jesús Souto, pero a prensa di que consigue de Madrid umha peritagem que a Xunta se negava a conceder, e que aprazará o juizo ata o 2010. O sumario oscila agora entre os 15.000 e os 50.000 folios, (ver os dous enlaces anteriores).

viii) A finais de Janeiro do 2009, sen embargo, a Juiza Carmen Veiras da por concluída a instruiçom, e se inclúe no sumario coma definitivo um informe do avogado do estado que exculpa a actuación do governo.

O embargo proposto pola tamém avogada-juiza sustituta Mª Xesús Souto sobre os bens da armadora, imagino que nom se faría. Tampouco sei o resultado da querelha (ou denuncia?) das Cofradías contra Ramon Sabin. Pero nom tem importancia, porque o 75% dos afectados já estavam de acordo com Sabin, em que os culpaveis eram o Capitán do barco e os seus armadores, aos que se dirá que a incompetencia de Souto fiz impossivel embargar, intúo.

O caso, suponho, será julgado na Audiencia Provincial da Coruña, ou em algúm xulgado do Penal de Compostela, ou na Sala do Penal do TSXG. É o que conjeturo cos meus nulos coñecementos jurídicos.

Agora em Quilmas, a 15 Kms. de Corcubiom, a Conselharía de Pesca pretende comezar as expropiaçons para multiplicar por 12 a piscifactoría da Stolt Sea Farm S.A. pola forza, malia que o TSXG admitira a trámite um recorso contencioso administrativo apressentado polos veciños. O avogado ao cargo da representaçom dos vecinhos, que cobrou ao redor de 4000 Euros, foi Ramón Sabin Sabin.

Ao parecer UDNG quer investigar a tramitaçom do contencioso e insta a Plataforma Vecinhal e a ADEGA a trabalhar sobre a lei que regula os contenciosos e comparala cos seus dados.

Anuncios

About this entry


 1. Según información que consta en sus archivos el colectivo “Nunca Mais” interpuso en 2002 en el juzgado de Corcubión una querella criminal contra la empresa Mare Shipping Inc., propietaria del Prestige, la empresa Universe Maritiam Ltd., su armadora, Apostolos Mangouras, el capitán, y las personas implicadas en la gestión de la catástrofe, Arsenio Fernández de Mesa, el Delegado del Gobierno de José Mª Aznar en la Comunidad Autónoma, Angel del Real Abella, el capitán marítimo de A Coruña, y Luis López Sors, director general de la marina mercante. El Prestige era un petrolero más largo que dos campos de futbol al que, herido por el temporal, no se había permitido refugiarse en puerto y naufragó vertiendo unas 77.000 toneladas de fuel que la marea hizo volver a las costas de la zona conocida como “Costa da Morte”.

  i) En primer lugar UDNG querría hacer constar que el Sr. Fernández de Mesa era, como Delegado del Gobierno en Galicia, con categoría de subsecretario (¿de Estado?), miembro del Gobierno del Sr. Aznar y según la ley del Poder Judicial (art. 57) los miembros del Gobierno deben ser juzgados en la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Corcubión, ni, como recoge, como si fuera una opinión autorizada, el Pais, en la Audiencia Nacional. O Nunca Mais estaba mal informada, o lo estaba su abogado, o el juez que admitió a trámite la querella contra de Mesa no vió bien el cargo.

  El caso es que ya en 2003 de Mesa resultó, según ABC, “exculpado por la Audiencia Provincial de A Coruña” (ver el titular), en base a varios autos “en relación con el caso Prestige”, con los que se respondía a recursos presentados por la “abogacía del estado”.

  En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1877, vigente en este momento y que no he leído lo suficiente para poder evaluar, (arts. 217) los recursos “a las resoluciones de los jueces de instrucción” están regidos en los arts. 216-238 y los puede resolver o el juez instructor o el tribunal inmediatamente superior; los recursos contra el auto de procesamiento, los arts. 384 y 384bis, y solo los resuelve el juez instructor. En cualquiera de los dos casos, si lo que aducimos tiene validez, la Audiencia Provincial de a Coruña (su “tribunal”, todo su “tribunal”), actuó sobre una actuación judicial nula contra un miembro del gobierno, sin denunciarla. La misma noticia la encuentro en esta página del Correo Gallego, también del 2003, guardada por alguien en la Universidad de Vigo. La sola presencia de abogado del Estado, por otra parte, parece confirmar que Arsenio Fernández de Mesa era miembro del Gobierno.

  Sin denunciar los hechos (lo publica el Pais) Trepats, en 2008, sigue dirigiendo su querella contra de Mesa, López Sors y del Real. La noticia del Correo aparece, sin embargo, confirmada porEl Mundo, el 12-septiembre-2003.

  En fin, también en 2003 (30-10-2003) en las últimas 4 líneas del segundo párrafo, ABC da cuenta de la exculpación del capitán marítimo de A Coruña , que tampoco aparece ya (ver arriba) en la lista de Trepats.

  Ignoro quiénes son los representantes de la compañía propietaria y la empresa armadora, y en qué momento dictan las leyes que deban ser extraditados.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s